FBS - Support för EU-forskning

 
Supportfunktion för skog-, trä-, massa-papper- och bioenergisektorerna startades den 1 juli 2006. Syftet var att hjälpa svenska aktörer att på ett effektivt sätt nå framgång med EU-forskningsansökningar samt i genomförande av EU-forskningsprojekt inom 7:e ramprogrammet. Supportfunktionen har aktivt verkat för att realisera den koppling till EU-forskningen som uttrycks som ett mål i det av regeringen lanserade Branschforskningsprogrammet (BFP). carat casino
 
Från 2013 upphörde den externa finansieringen och EU-kontoret drivs tills vidare som ett samarbete mellan Innventia. SP Trä och Skogforsk. Hemsidan fortsätter tillsvidare och information med anknytning till området, inkl Horizon 2020 uppdateras. Däremot har vi inte möjlighet att stödja externa forskare i ansökningsarbetet. Mr green bonus

Planeringsbidrag för att utforma ansökningar till Horizon 2020 finns att söka hos följande myndigheter:

VINNOVA för små och medelstora företag (f.d. SMINT)
Kontaktperson: karin.aase@vinnova.se, tel. 08-473 31 17,
Energimyndigheten; planeringsbidrag för Horizon 2020 för projekt med energirelevans 
Kontaktperson: Lisa Lundmark, tel. 016-544 21 52.
EU & internationell samverkan på VINNOVA arrangerar kontinuerligt kurser och informationsdagar inom Horizon 2020. Läs mer >> 

Nyheter & event

2015-01-15

Handledning för koordinatorer "Best Practice" H2020
Läs mer>>

2014-09-03

Vill du framtidsspana i utlandet?
Läs mer>>

2014-07-31

Nya utlysningar och uppdaterade arbetsprogram för 2015
Läs mer>>

2014-07-31

Bio-Based industries (BBI) första utlysning har nu publicerats
Läs mer>>

2014-06-16 

Bio-Based industries (BBI) första utlysning 9 juli 2014
Läs mer>>

2014-04-22

Första utlysningen inom Bio-Based industries (BBI) kommer 9 juli 2014
Läs mer>>

2014-03-28

EU-kommissionen söker oberoende experter
Läs mer>>

2014-01-14

Informationstillfällen för Horizon 2020
Läs mer>>

2013-12-12

De första utlysningarna för Horizon 2020 har nu kommit
Läs mer>>

2013-12-02

De första officiella arbetsprogrammen för Horizon 2020
Läs mer>>

2013-12-02

Informationsdagar inom Horizon 2020
Läs mer>>

2013-12-02

EU-kommissionen söker experter för Horizon 2020
Läs mer>>

2013-10-31

Kort information om Horizon 2020
Läs mer>>

2013-08-29

RISE Workshop Horizon 2020
Läs mer>>

2013-08-15

Vill du framtidsspana i utlandet?
Läs mer>>

2013-06-28

VINNOVAs informationsturné - Horizon 2020
Läs mer>>

2013-05-30

Nytt EU-program för foskarmobilitet
Läs mer>>

2013-05-17

How to write the Abstract and Impact of a European Researc Proposal
Läs mer>>

2013-05-13

Informationsmöte 18 juni 2013 på VINNOVA om WoodWisdom-Net+ full ansökan
Läs mer>>

 

Fler nyheter>>

 

FTP logo

NRA logo 

 

 

Seventh Framework ProgrammeEU